Số máy lạ

A lô… Ối trời ơi!…

– Alo?

– Tôi nghe đây.

– Nghe gì? Anh đang theo dõi tôi kia mà?

– Ai đang theo dõi ông?

– Chính anh chứ còn ai?

– Thôi được, vậy ông cần gì?

– Cần gì ư? Tôi không cần gì hết! Tôi có đủ mọi thứ rồi!

– Vậy tại sao ông gọi cho tôi?

– Vì anh đã gọi cho tôi nên tôi muốn đáp trả lại.

– Ai gọi cho anh? Máy này có rất nhiều người dùng.

– Anh làm tôi tức quá! Không phải anh thì ai?

– Thôi được, vậy ông là ai?

– Là ai? Là tôi chứ còn là ai?!

– Vì cũng có thể là người nào đó…

– Sao anh lại gọi cho người không quen biết? Đây là máy của hãng du lịch à?

– Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn biết đang nói chuyện với ai thôi.

– Thế anh là ai?

– Tôi làm đại diện cho tổ chức…

– Tổ chức tội phạm à?

– Không, chỉ vì chúng ta mới chỉ gặp nhau qua điện thoại…

– Phải, sau đó anh sẽ xin số tài khoản ngân hàng của tôi, xin địa chỉ nhà bồ tôi chứ gì?

– Tôi cần những thứ đó làm gì?

– Vậy tại sao trong máy tôi ghi lại: Lúc 13 giờ 25 phút có số máy lạ gọi cho bạn. Lúc đó tôi đang đi câu cá nên không nghe máy, bây giờ tôi mới gọi lại.

– Ôi trời ơi! Miko, cậu đấy à?

– Ô, thế Petio đấy à? Sao không nói ngay?

– Mình định gọi để hỏi xem tối nay nướng cá ở nhà mình hay nhà cậu thôi mà.